Hartowanie organizmu - zasady i sposoby hartowania

Na przestrzeni lat: wieków ludzie doszli do słusznego wniosku, ze lepiej jest zapobiegać chorobom niż leczyć chorych. W dodatku zapobieganie może przyjmować różne, ciekawe formy aktywności człowieka. Przewaga zapobiegania chorobom nad ich leczeniem leży także w sferze materialnej, gdyż do zapobiegania wystarczą skromne nakłady materialne, a czasami takie nakłady są wręcz zbędne.
Najprostszym sposobem zapobiegania chorobom jest nabieranie odporności, czyli niewrażliwości organizmu na działalność drobnoustrojów chorobotwórczych, niewrażliwości na duże wahania czynników zewnętrznych. Innymi słowy, wystarczy hartować swój organizm, aby rzadziej chorować i mieć lepsze samopoczucie.

Hartowanie to szereg czynności mających na celu podniesienie odporności.

sauna3
Główne zasady hartowania:

1. poddać organizm działaniu różnych bodźców: powietrze, sauna, woda
2. zaczynać od bodźców słabych i krótkotrwałych
3. przed hartowaniem rozgrzać organizm- dłużej wytrzymamy zimno
4. hartowanie, aby było skuteczne, musi odbywać się stale i systematycznie
5. dążyć do uzyskania szerokiej skali odporności na różne bodźce cieplne, słabe i silne
6. hartować się stopniowo
7. w czasie hartowania wykonywać pracę fizyczną - np.: opalanie w ruchu
8. hartowanie ludzi starszych lub chorych uzgodnić z lekarzem
9. przy hartowaniu uwzględnić cechy osobiste - stan zdrowia, wiek, płeć, masę mięśniową, tkankę tłuszczową, stan zahartowania

Hartowanie odbywa się poprzez wykorzystanie czynników zewnętrznych takich jak powietrza, woda, słońce

1. Hartowanie powietrzem zależy od temp. powietrza, wilgotności, ruchu powietrza, pory roku, pory dnia. Efekty jakie otrzymamy po hartowaniu powietrzem to lepsza przemiana materii, wzmocnione naczynia krwionośne i nerwy skóry, lepsze pobudzenie mózgu i ułatwienie pracy serca. Najłatwiej uzyskać efekty hartowania powietrzem poprzez spanie przy otwartym oknie oraz zajęcia i wypoczynek na świeżym powietrzu.
2. Hartowanie wodą odbywa się poprzez nacieranie, obmywanie, polewanie, pół kąpiele, kąpiele, natryski, kąpiele w wodach powierzchniowych, kąpiele naprzemienne. Efekty jakie otrzymamy po hartowaniu wodą to wzmocnienie układu nerwowego, poprawę pracy układu krwionośnego i oddechowego, wzmożoną przemianę materii i ogólnie podniesienie stanu zdrowia.
3. Hartowanie słońcem odbywa się poprzez umiejętne korzystanie z kąpieli słonecznych. Efekty, jakie otrzymamy, to wytworzenie barwnika skóry, syntezę witaminy D (witamina D reguluje gospodarkę wapniowa - układ kostny), polepszenie jakości krwi (więcej krwinek czerwonych i lepsze wysycenie hemoglobina), wzrasta ilość ciał odpornościowych oraz polepsza się samopoczucie psychiczne

mgr Andrzej Dziemianko

Obecnie jedną z popularnych i coraz częściej stosowanych metod hartowania jest korzystanie z sauny. Aby zapoznać się z głównymi zasadami korzystania z sauny otwórz zakładkę „Zasady korzystania z sauny”