CENNIK OBOWIĄZUJE OD 19.04.2023

I. Pływalnia Karpik, ul. Ks. A Rabija 4

 

   Cennik wejścia indywidualne (zł)
 Rodzaj biletu

poniedziałek – piątek 0600-1500

poniedziałek – piątek 1500–2200 sobota niedziela święta 700– 2200
dopłata za każde rozpoczęte 6 minut po upływie 1h*
Bilet ulgowy  10,00 12,00 12,00 10% ceny biletu
Bilet normalny  12,00 14,00 14,00 10% ceny biletu
Rodzina 3+ Miasto Rzeszów bilet ulgowy  5,00  6,00 6,00 10% ceny biletu
Rodzina 3+ Miasto Rzeszów bilet normalny 6,00 7,00 7,00 10% ceny biletu
Karta seniora 60+ 8,00 8,00  8,00 10% ceny biletu
* Jedna godzina basenowa = 60 minut przebywania na basenie po zainicjowaniu paska szatniowego

 

 

 

Karnety (zł)
Rodzaj karnetu Cena Okres ważności karnetu Bonus kwotowy Łączna kwota środków na karnecie Karnet
Karnet  - S 100,00 6 miesięcy 8,00 108,00
Karnet  - M 200,00 6 miesięcy 20,00 220,00
Karnet  - L 300,00 12 miesięcy 38,00 338,00
Karnet  - XL 400,00 12 miesięcy 60,00 460,00
Opłata za karnet [opłata jednorazowa]     5,00

* Karnety basenowe są karnetami typu Prepaid, korzystanie z karnetów odbywa się na zasadach cennika wejść indywidualnych

* W ramach karnetów można korzystać z usługo Senior+, w cenie 8 zł (obowiązuje dopłata za każde rozpoczęte 6 minut po upływie 1h w wysokości 10% ceny biletu)

* Prawo do biletów ulgowych przysługuje

- dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

- studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej);

- emerytom i rencistom (za okazaniem legitymacji)- osobom niepełnosprawnym  z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności(za okazaniem legitymacji)

UWAGA!!! Dodatkowo osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu ulgowego.

*Wstęp wolny przysługuje:

- dzieciom do lat 3 (za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka):

- weteranom i weteranom poszkodowanym (za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego);

- osobom niepełnosprawnym na wózkach wraz z opiekunem.

 
II. Pozostałe usługi.

Pływalnia Delfin ul. Rejtana 30, Pływalnia Muszelka  ul. Starzyńskiego 17, Pływalnia Karpik ul. Ks.Rabija 4, Pływalnia ROSIR ul. Ks. J. Jałowego 23a

1. Kursy nauki pływania 

Rodzaj kursu Cena zł Czas trwania kursu
Kurs nauki pływania 400,00 20 godzin dydaktycznych (20 x 45 minut)

*w przypadku dołączenia do grupy w trakcie kursu, opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do realizowanej liczby godzin

*w przypadku skróconego kursu z przyczyn organizacyjnych, opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin kursu

 

 

2. Wodne przedszkole – zajęcia z dziećmi do lat 4.

Rodzaj kursu Cena zł Czas trwania kursu
Wodne przedszkole 400,00 10 godzin (10 x 30 minut)

*w przypadku dołączenia do grupy w trakcie kursu, opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do realizowanej liczby godzin

*w przypadku skróconego kursu z przyczyn organizacyjnych, opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin kursu

 

 

3. Grupy zorganizowane      

Rodzaj grupy Jednostka czasu Cena /zł/ 
Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Miasta Rzeszowa 45 minut 200,00 zł
Pozostałe szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, uczelnie wyższe, Uczniowskie Kluby Sportowe 45 minut 250,00 zł + VAT
Pozostałe Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów 45 minut 300,00 zł + VAT
Kluby Sportowe, Stowarzyszenia zrzeszone w Polskich Związkach Sportowych, Organizacje Pożytku Publicznego non-profit 45 minut 350,00 + VAT
Pozostałe podmioty 45 minut 450,00 + VAT

4. Gimnastyka w wodzie 

Rodzaj biletu  Cena /zł/
Bilet jednorazowy 24,00 zł

5. Gimnastyka w wodzie dla emerytów i rencistów (w godz. przedpołudniowych)

  BRAK USŁUGI 
   

Jedna godzina zajęć = 45 minut przebywania w wodzie

6. Udostępnienie 1 toru -  150,00 zł + VAT 

7. Udostępnienie 1 toru z brodzikiem -  200,00 zł + VAT

8. Sauna Wejścia jednorazowe

Ilość osób 30 min/zł 60 min/zł
Max 6 osób 40,00 60,00


9. Opłata za zgubienie paska lub czytnika (karty) do szafki – 50,00

 

Cennik w wersji PDF do pobrania