Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:  
 
1) Administratorem systemu monitoringu stosowanego w obszarze obiektów ROSiR jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów - reprezentowany przez Dyrektora, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej, 

3) monitoring stosowany jest celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia na obiektach i terenach zarządzanych przez ROSIR,

4) podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art 9a i art. 50 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

5) zapisy z monitoringu przechowywane będą do automatycznego nadpisania ale nie dłużej niż do 45 dni, 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

7) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO i prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Administrator w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać dodatkowych informacji niezbędnych do identyfikacji osoby oraz potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 6 RODO), 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych, 

9) Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.