Regulamin korzystania z krytych pływalni ROSiR w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z – COVID -19

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa dodatkowe zasady korzystania z krytych pływalni ROSiR podczas pandemii COVID-19
2.    Regulamin został opracowany na podstawie RRM z dnia 29.05.2020 r, poz. 964, z późniejszymi zmianami, oraz zaleceń NIZP- Państwowy Zakład Higieny z dnia 04.05.2020 r.
3.    W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na pływalni regulaminów w kwestiach nie określonych niniejszym regulaminem

§ 2 Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19

1.    Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników i płynów do dezynfekcji.
2.    Na terenie obiektu, poza strefą niecki basenowej i pryszniców obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczki)
3.    Osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek w miarę możliwości zachowywać zasady dystansu społecznego i utrzymywać minimalną odległość od innych osób wynoszącą 1,5 - 2 metry.   
4.    Na terenie basenu mogą przebywać wyłącznie osoby, które czynnie korzystają z pływania.
5.    Klienci mogą korzystać wyłącznie z basenowego sprzętu sportowego.
6.    Zabrania się korzystania z pływalni osobom z infekcją w szczególności z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną temperaturą ciała
7.    Nie zaleca się korzystania z pływalni przez osoby powyżej 65 roku życia, oraz osobom obciążonym chorobami układu oddechowego lub kardiologicznego.
8.    Pobyt na basenie należy ograniczyć do minimum.
9.    Pływalnia nie prowadzi rezerwacji miejsc
10.    Obsługa basenu ma obowiązek dezynfekowania pewnych elementów wyposażania po poszczególnych grupach/osobach co może powodować pewien dyskomfort dla korzystających z pływalni.
11.    Zalecana jest płatność kartą.
12.    Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego, oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID 19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika pływalni.

§ 3 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin obowiązuje do odwołania
2.    Regulamin obowiązuje od dnia podpisania