Regulamin „Wodnego przedszkola”
zajęcia z dziećmi od 1. roku do 4 lat

 

1.    Podczas przebywania na basenie wszyscy uczestnicy przestrzegają obowiązujących regulaminów Pływalni „Karpik”
2.    Pełny cykl zajęć to 10 spotkań 30 minutowych.
3.    Opłaty za zajęcia dokonuje się jednorazowo bezpośrednio po pierwszym spotkaniu w cenie 250zł.
4.    Opiekun dziecka ma obowiązek posiadać informacje o stanie zdrowia dziecka, które eliminują brak przeciwwskazań do uczestniczenia przez dziecko w tego typu zajęciach. Zalecana jest wizyta u lekarza pediatry w celu przebadania dziecka.
5.    Za niewykorzystane zajęcia (nieobecność na zajęciach) każdy rodzic może przyjść na basen z dzieckiem w terminach ogólnodostępnych.
6.    Czas realizacji pobytu na basenie za nieobecności upływa dwa tygodnie po zakończeniu kursu. Korzystanie z basenu za nieobecności może odbywać się także w okresie pomiędzy zajęciami
7.    Niewykorzystane godziny na jednym kursie nie przechodzą na kurs następny. Pływalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
8.    Podczas zajęć z każdym dzieckiem w wodzie musi przebywać jeden rodzic/opiekun.
9.    Dzieci, które nie potrafią samodzielnie sygnalizować potrzeb fizjologicznych obowiązkowo powinny posiadać wodoodporne pielucho-majtki.
10.    Wszyscy uczestnicy zajęć stosują się do poleceń instruktora  prowadzącego zajęcia.
11.    Akcesoria i zabawki do prowadzenia zajęć zapewnia Pływalnia.
12.    W dniu zajęć woda jest specjalnie podgrzewana do temperatury 31-32 stopni.
13.    Inne sprawy wynikłe w czasie trwania kursu ustala się z Kierownikiem Pływalni, a w dniu zajęć z dyżurnym kasjerem.
14.    Przy kontynuacji kursu, dni, godziny zajęć oraz instruktorzy prowadzący, mogą ulec zmianie.